XVII International Open Cartoon Contest resolved!

Theme Business Trip
Zielona Góra 2015

The Winners

1st Prize Maciej Michalski (Poland)

2nd Prize Robert Kempisty (Poland)

3rdex aequo

Borislav Hegedušić (Croatia)

Paweł Kuczyński (Poland)

 

AboutspecialawardsWe will informlater.

 

 

 

1st Prize Maciej Michalski (Poland)

 

 

 

2nd Prize Robert Kempisty (Poland)

 

 

 

3rdex aequo

Borislav Hegedušić (Croatia)

Paweł Kuczyński (Poland)