LSMDK Debiut wraz z WiMBP otrzymały dotację z Urzędu Miasta w Zielonej Górze na realizację pierwszego filmu z cyklu filmów o pisarzach lubuskich. Pierwszy film będzie poświęcony postaci dr. Michała Kaziowa.

PROJEKT: CYKL FILMÓW O PISARZACH LUBUSKICH

1. Filmy mają charakter oświatowo-edukacyjnych, przeznaczonych dla młodzieży od lat 16, pomocny w nauczaniu języka polskiego, historii o regionie i w poszerzaniu wiedzy o kulturze i miejscowych twórcach.

2. Cel główny – pobudzanie wiedzy o kulturze regionu i popularyzacja literatury regionu lubuskiego.

3. Cel – poznanie życia i twórczości pisarzy lubuskich oraz opinii o nich krytyków, rodziny, przyjaciół, znajomych.

4. Seria filmów poświęconych będzie pisarzom związanych z regionem lubuskim:

- Anna Tokarska (1936-2013)

- Mieczysław J. Warszawski (1950-2015)

- Michał Kaziów (1925-2001)

- Włodzimierz Korsak (1886-1973)

- Andrzej K. Waśkiewicz (1945-2012)

- Papusza (Bronisława Wajs, 1910-1987)

- Zygmunt Trziszka (1935-2000)

5. W serii filmów o pisarzach wykorzystane będą następujące materiały dokumentalne:

- nagrania głosowe autorów nieżyjących: nagrania pochodzące z rozmów z pisarzami w Radiu Zachód;

- nagrania recytacji wierszy autorów-bohaterów filmów dokonane w Radiu Zachód przez zawodowych aktorów Lubuskiego Teatru np. dla Radiowej Listy przebojów Poetyckich lub fragmenty słuchowisk radiowych;

- aktualne nagrania fragmentów prozy lub poezji czytanych przez aktorów teatru;

- nagrania filmowe z archiwum lubuskiego oddziału TVP;

- nagrania wizyjne z miejsc zamieszkania, pracy lub pobytu pisarzy np. widok domu, bloku i klatki schodowej, drzwi mieszkania i wnętrza domu, widok podwórka i otoczenia domu, budynek, w którym pracował pisarz np. redakcja gazety, radia, szkoły, placówki kultury itp., wizja ulubionych miejsc pobytu pisarza np. lasy, jeziora itd. oraz pokazanie miejsc spoczynku pisarza np. cmentarza, grobu, urny itp.;

- zdjęcia pochodzące z archiwum prywatnych i rodzinnych lub innych zgromadzonych przez muzeum, bibliotekę, redakcję – np. fotografie rodzinne pisarza, fotografie z podróży zagranicznych, zdjęcia dyplomów, nagród, odznaczeń, zdjęcia listów prywatnych pisanych do znanych osób lub od nich otrzymane;

- zdjęcia okładek książek pisarza lub teksty zamieszczone w znanych czasopismach i winiety gazet, w których publikował, np. teksty utworów przetłumaczonych na języki obce;

- nagrania audio-wizualne rozmów z osobami wspominającymi pisarzy – ciekawe opowieści, anegdoty, wspomnienia (maksymalny czas jednej wypowiedzi do 5-7 minut);

- przytoczenie znaczących fragmentów recenzji krytycznoliterackich o twórczości pisarzy zamieszczanych w gazetach, czasopismach, opracowaniach itd. czytanych przez zawodowego aktora;

- aranżacje muzyczne wykorzystane jako tło filmowe.

6. Czas emisji filmu:

- maksymalnie do 45 minut.