XIX Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny – rozstrzygnięty!

 

Obradujące w dniu 19 czerwca 2017 r. jury w składzie:

Przewodniczący:

Jiři Srna (Czechy)- grafik i rysownik, członek Czeskiej Unii Karykaturzystów

Członkowie:

Ryszard Błażyński – koneser, znawca rysunku satyrycznego, członek Stowarzyszenia
Polskich Artystów Karykatury w Warszawie

Paulina Komorowska-Birger – artysta plastyk, prof. UZ dr hab. - dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wojciech Kozłowski - znawca sztuki nowoczesnej, dyrektor BWA Zielona Góra

Elżbieta Laskowska –dyrektor Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie

Igor Myszkiewicz - artysta plastyk, adiunkt w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Robert Rudiak – prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT

zapoznało się z 769 pracami nadesłanymi na konkurs przez 243 autorów z 45 krajów i przyznało następujące nagrody regulaminowe:

 

GRAND PRIX – Lothar Otto (Niemcy)

 

I NAGRODA – Břetislav Kovařik (Czechy)
II NAGRODA – Bernard Bouton (Francja)

III NAGRODA – Sławomir Łuczyński (Polska)

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Organizatorzy sukcesywnie pozyskują sponsorów. Jak dotąd przyznano następujące nagrody specjalne:

 

Anna Damicz-Wejs (Polska) – nagroda specjalna ufundowana przez Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie

 

Grzegorz Szumowski (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Zielonogórski Ośrodek Kultury

 

Jitet Kustana (Indonezja) - nagroda specjalna ufundowana przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury w Warszawie

 

Constantin Sunnerberg (Belgia) - nagroda specjalna ufundowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze

 

Czesław Przęzak (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

 

Krzysztof Grzondziel (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

 

Józef Jurczyszyn (Polska) - nagroda specjalna ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

 

Ilya Katz (Izrael) - nagroda specjalna ufundowana przez Uniwersytet Zielonogórski