Lubuskie akcenty w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie

W sobotę 11 maja w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie odbyła się Wielka Gala Karykatury. Podczas uroczystości wręczono nagrody VI Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa. Nagrodę główną zdobył lubuszanin Mirosław Hajnos, wielokorotny laureat i juror zielonogórskiego konkursu, za pracę pt. „Kalkulator” opublikowaną w tygodniku „Nie”. Kolejnym lubuskim akcentem była nagroda specjalna przyznana dla Władysława Kuczera, znanego zielonogórzanom jako Ceper, za rysunek opublikowany na łamach "Angory". 

Tego dnia wręczono także przyznawane przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury „Eryki”. Otrzymali je Edward Lutczyn, Dariusz Łabędzki i Zbigniew Piszczako.

Kolejnym punktem Gali była nasza jubileuszowa wystawa 25 edycji Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny. O konkursie i jego długoletniej tradycji opowiedziała gościom reprezentująca organizatorów konkursu Agnieszka Chuda z Działu Promocji Biblioteki Norwida.

zbp 9723zbp 9787zbp 9784eryki