Nowy numer konta

Zmianie uległ numer konta naszego stowarzyszenia. Aktualnie wpłaty należy dokonywać na rachunek prowadzony w Alior Bank S.A. nr 84 2490 0005 0000 4530 7024 2187. Przypominamy o regularnym opłacaniu składek członkowskich.