XVIII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny – komplet nagród / XVIII International Open Cartoon Contest – all awards

1 nagroda / 1st Prize – Grigori Katz (Izrael/Israel)
2 nagroda / 2nd Prize – Konstantin Kazanchev (Ukraina/Ukraine)
3 nagroda /
3rd Prize – Jiři Novak (Czechy/Czech Republic)

 

Katarzyna Piróg (Polska) - nagroda Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie
Grigori Katz (Izrael) - nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury w Warszawie
Mirosław Hajnos (Polska)- nagroda Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A.
Sławomir Makal (Polska)- nagroda Zielonogórskiego Ośrodka Kultury
Zbigniew Jujka (Polska) - nagroda Regionalnego Centrum Animacji Kultury
Paulina Poczęta (Polska)
- nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze